Nasi tłumacze realizują:

 

Do chwili obecnej zespoły tłumaczy FSNT NOT w Płocku realizowały, bądź realizują następujące zadania: