Certyfikat1

23.06.2014

 

 

 

 

Podpisaliśmy pozorumienie z UE Grant w zakresie doradztwa i pozyskiwania finansowania zewnętrznego inwestycji oraz projektów realizowanych z udziałem NOT FSNT Rady w Płocku

Pismo w formacie PDF


Certyfikat1

29.11.2013

 

 

 

 

Ze wsparciem Sekretarza Generalnego NOT - w ramach struktur sieciowych rozesłaliśmy do wszystkich jednostek terenowych NOT informację o poszukiwaniu na terenie kraju branżowych specjalistów do nadzorów inwestorskich.

Pismo w formacie PDF


Certyfikat1

22.11.2013

 

 

 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty szkoleniowe pn. "Od projektu do odbioru obiektu" zorganizowane wspólnie z SITP.

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

20.11.2013

 

 

 

 

Podpisaliśmy "Porozumienie o współpracy z TUV Rheinland w zakresie ofertowania usług i nadzorów inwestorskich".


Certyfikat1

20.11.2013

 

 

 

 

Jako Ośrodek Mediacyjny NOT uczestniczyliśmy w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku.

Zaświadczenie w formacie PDF


Certyfikat1

Poszukiwani Specjaliści

 

 

 

 

Nawiążemy współpracę ze Specjalistami z zakresu przygotowywania wniosków o fundusze unijne - w obszarze działalności FSNT NOT Rada w Płocku.


Certyfikat1

17.10.2013

 

 

 

 

Podpisaliśmy umowę na nadzór inwestorski z Gmina Bodzanów – dla zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”.


Certyfikat1

30.09.2013

 

 

 

 

Podpisaliśmy umowę na nadzór inwestorski ze Spółką Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne dla modernizacji budynków poradni przy ul. Mickiewicza Toruniu.


Certyfikat1

20.09.2013

 

 

 

 

Zgodnie z umową podpisaną z Agencją Rezerw Materiałowych w Warszawie w dn. 23.08.2013r. rozpoczęliśmy nadzór inwestorski nad przebudową budynku zlokalizowanego w Świnoujściu.


Certyfikat1

19.09.2013

 

 

 

 

Dwudniowa konferencja na zlecenie PERN „Przyjaźń” S.A. – „Bazy i rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów finalnych – BAZA 2013”. W imieniu FSNT NOT cały „ciężar organizacyjny” Konferencji przypadł Stowarzyszeniu Inżynierów Techników Pożarnictwa. DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

12.07.2013

 

 

 

 

Kontynuowany jest nadzór w Grodzisku Mazowieckim dla II etapu zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki”. Przewidywane zakończenie w listopadzie br.

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

28.06.2013

 

 

 

 

Zakończyliśmy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi (1,5 roku) „Rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół w Radzanowie”.

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

25.06.2013

 

 

 

 

Na zaproszenie Pana Posła Piotra Zgorzelskiego (dziękujemy!) zostaliśmy zaproszeni do Sejmu RP na konferencję „Ustawa prawo zamówień publicznych w praktyce samorządów terytorialnych”

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

24.06.2013

 

 

 

 

Zaangażowaliśmy się w organizację „Płockiego Dnia” XVI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii. Gospodarzem Sesji Wyjazdowej Konferencji były władze miasta Płocka.

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

21.06.2013

 

 

 

 

Po pewnych perturbacjach na początku roku związanych z finansowaniem projektu rozpoczęliśmy nadzór inwestorski na zadaniach: rozbudowa zapory bocznej i wału wstecznego Słupianki, zbiornika wodnego Włocławek w Płocku Borowiczkach.

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

15.04.2013

 

 

 

 

Kontynuowane są nadzory inwestorskie przy modernizacji placówek PKO BP w Gdańsku.

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

15.02.2013

 

 

 

 

W grudniu 2012r. zakończyliśmy nadzór nad inwestycją „Adaptacja byłej Bożnicy na Muzeum Żydów Mazowieckich”, Dzisiejsza konferencja oficjalnie zamknęła ten projekt inwestycyjny trwający w robotach 1,5 roku.

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.


Certyfikat1

22.01.2013

 

 

 

 

Zostaliśmy zaproszeni do Płockiej diecezji przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Piotra Liberę na spotkanie dotyczące etyki w biznesie. Tematem przewodnim były rozważania dotyczące określenia co powinno być powołaniem osób chcących nosić miano „lidera biznesu”

Zapraszamy do zdjęć w naszej galerii.