Do chwili obecnej realizowaliśmy m.in. nastepujące zadania: