Podsumowanie
VII Płockie Dni Techniki
w Politechnice Warszawskiej w Płocku

W dniach 24 i 25 września br. po 20 latach przerwy z inicjatywy Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Płocku zostały zorganizowane VII Płockie Dni Techniki. Było to ważne święto integrujące środowisko inżynierów i techników subregionu płockiego. Patronat nad uroczystościami objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Współorganizatorem i współwykonawcą imprez w ramach tych obchodów była Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.

W dniu 25 września w Gmachu Politechniki zorganizowano imprezy popularyzujące zawody inżynierskie i poruszające problematykę kształcenia inżynierów głównie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka i Gąbina. W dwóch edycjach wygłoszono prelekcje dotyczące potrzeb kadrowych w zawodach inżynierskich w Polsce, Europie i świecie, pokazano jak atrakcyjnie za pomocą symulacji komputerowych można nauczać fizyki oraz przedstawiono program prac badawczych realizowanych z udziałem pracowników Politechniki Warszawskiej w Płocku w zakresie wykorzystania wodoru, jako nowego, alternatywnego paliwa. W holu Uczelni umieszczono stoiska informujące o działalności poszczególnych instytutów i zakładów Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad 600 uczniów delegowanych przez szkoły, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i inni goście. Wśród nich należy wymienić Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Eryka Smulewicza oraz Prezesa Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Płocku Marka Karpińskiego. Panowie komentując wystąpienia pracowników Politechniki potwierdzili potrzebę rozwoju kadry inżynierskiej w Polsce i zachęcali młodzież do podjęcia studiów na uczelniach technicznych, w tym także w Politechnice Warszawskiej w Płocku. Do treści wystąpień odniosła się także Pani Hanna Sawicka specjalistka do spraw rynku pracy w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, która potwierdziła słuszność wyboru studiów inżynierskich jako tych, które dają satysfakcjonujący zawód i pewność zatrudnienia. Młodzież bardzo dobrze przyjęła wszystkie wystąpienia i można oczekiwać, że znaczna liczba uczestników tego spotkania zagości już jako studenci w murach Płockiej Uczelni na dłużej.